header_middle header_right
Home Vereniging Activiteiten Links Contact
 
 
Aftreden Jo Meijers

Aftreden Jo Meijers
Geplaatst op: 2018-02-08 20:06:21

Tijdens de afgelopen ledenvergadering is Jo Meijers afgetreden als voorzitter. Zijn taak heeft hij overgedragen aan Michael Bussmann.

Jo was sinds 1996 actief binnen ons bestuur. Jo was een actieve voorzitter die vele taken en actieviteiten op zich nam. Jo heeft bijvoorbeeld de werkgroep vrienden van de Hellebroeker Beemden opgezet. Een project dat hij een warm hart toedraagt en waar hij zeker actief bij betrokken zal blijven.

We willen Jo via deze weg nog maals hartelijk bedanken voor alle inzet in deze vele jaren!

 

Vrienden van de Hellebroeker Beemden

Vrienden van de Hellebroeker Beemden
Geplaatst op: 2018-02-07 17:15:57

De laatste twee werk-zaterdagen van dit voorjaar, die we samen met het IVN-Nuth organiseren, zijn:

zaterdag 24 februari en 17 maart

We verzamelen bij het Scoutinggebouw en werken van 10.00 tot 13.00 uur.
Wil je mee werken, zorg dan voor goede schoenen/laarzen en werkhandschoenen.

We zorgen voor koffie/thee in de “sjaftied” en dus willen we weten voor hoeveel mensen.
Daarom graag aanmelden via het mailadres van BVH: info@hellebroek.nl

Zaterdag 20 januari is een grote groep aan het werk geweest met het opruimen van takken van ge-snoeide bomen in en rond de fruitwei in de Hellebroeker Beemden.
Het gebied krijgt een steeds opener karakter.

De braamstruiken en takken worden op een verzamelplek bij elkaar gebracht en de gemeente wordt gevraagd om ze weg te ruimen.
Rob van Geffen komt met een kleine tractor met aanhanger waardoor we takken en hout gemakke-lijker kunnen opruimen.

IKL heeft een project “de Dorpsgaard” waar we graag inspiratie van mee willen pikken. Wil je meer lezen dan vind je informatie via de link: http://www.ikl-limburg.nl/dorpsgaarden/

Hout dat beschikbaar komt bij het open maken van het gebied, wordt verdeeld onder de vrijwil-ligers.

Overleg met de gemeente en provincie moet duidelijkheid brengen tot hoever de oude fruitwei in de oude staat terug gebracht kan worden. Dat zou in de loop van 2018 helder moeten worden.

Tot een van deze werkdagen.

Het bestuur van BVH

 

Carnavalsvlaggen
Geplaatst op: 2018-01-17 18:37:55

De Vastelaovesvlaggen hangen weer en, al zeggen we het zelf, het ziet er weer prachtig uit. Er is dan ook sinds 2010 veel werk in gestoken om het zo mooi te krijgen.
Helaas werkt de wind niet altijd mee en wil er wel eens een vlag met ophanging kapot gaan.

We willen daarom alle leden vragen de vlaggen in hun omgeving een beetje in de gaten te houden. Gaat er iets stuk, haal de vlag dan binnen en geef ons een seintje. U kunt een mailtje sturen naar info@hellebroek.nl. dan zorgen we zo snel mogelijk voor vervanging en reparatie.

We hopen dat we de vlaggen zo gezamenlijk nog lang in stand kunnen houden.
Alvast bedankt.

Het Bestuur van BVH

 

We hebben een prins in de buurt

We hebben een prins in de buurt
Geplaatst op: 2018-01-10 20:55:07

Michael en Danielle Bussmann zijn het nieuwe prinsenpaar van Nuth!
Michael is al vele jaren lid van het bestuur van de BVH. Danielle is ook zeer betrokken en helpt regelmatig een handje mee.
Samen met de kinderen zijn zij lid van de carnavalsvereniging 'Vreug D'r Bie" die wij als buurt een warm hart toe dragen.
Wij willen hen van harte feliciteren en een hele fijne carnavalstijd toewensen. 

                                                                 Alaaf namens het bestuur

 

Nieuwjaarstreffen 2018

Nieuwjaarstreffen 2018
Geplaatst op: 2017-12-09 17:04:45

Beste Buurtleden,

Op zondag 14 januari 2018 is er een Hoogmis in de parochiekerk St. Bavo om 09.30 uur. Deze mis zal worden opgedragen aan alle levende en overleden leden van de buurtvereniging.

Wij nodigen U graag uit om onder het genot van een drankje terug te blikken op het afgelopen jaar en tevens het glas te heffen op het nieuwe jaar.

U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom in de Pingerhoeve voor ons Nieuwjaarstreffen.
Natuurlijk zal het eerste glas weer worden aangeboden door het Bestuur van BVH.

Noteer verder alvast in uw agenda: woensdag 17 januari 2018 om 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering in Sporthal Gitek.

Wij Wensen U allen een fijne feestdagen!

Tot 14 januari 2018!
Het bestuur BVH

 

 

 

HomeVerenigingActiviteitenLinksContact Webdesign by Rainman.nl