header_middle header_right
Home Vereniging Activiteiten Links Contact
 
 

Verslag lezing rally Amsterdam-Peking
Geplaatst op: 2007-06-03 22:01:21

Verslag van de China lezing van Fons Heuts, 29 mei 2007

Er waren 44 personen op de uitnodiging afgekomen, waarvan 10 mensen van buiten de buurt.
Wat we te zien en te horen kregen, was zonder meer zeer boeiend. De aftrap op de Dam werd gedaan door Balkenende en burgemeester Cohen en werd gevolgd door de Chinese TV en RTL7. Per auto mochten 40 kg aan reserveonderdelen meegenomen worden die in een servicetruck werden vervoerd. De auto werd voorbereid door er alles uit te halen dat niet echt nodig was. Mede daardoor denkt Fons dat ze geen enkele mankement hebben gehad, behalve een lekke band. Dat was wel heel anders bij de andere equipes die meededen zoals de beelden lieten zien.

De reis van Fons en Bert ging door 14 landen en 7 tijdszones, over 17.500 kilometer:
Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Roemenie, Bulgarije, Turkije, Georgië, Azerbeidzjan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgistan, Kazakstan (ongeveer even groot als heel Europa!) en ten slotte China.

De wegen waren op zijn minst divers te noemen, van gladde strakke autowegen tot geitenpaden vol hobbels en kuilen vol water. Ook waren er streken waar autoverkeer nauwelijks tot het straatbeeld gerekend kon worden. In Turkmenistan kwamen ze gedurende 1100 kilometer hoogstens 10 auto’s tegen! Het inkomen ligt er gemiddeld op €50,00 per maand, terwijl de dictator geëerd wordt met grootse beelden ongeveer op elke straathoek. De tochten door diverse woestijnen, waaronder de beroemde Gobi, lieten kamelen en dromedarissen in het wild zien die af en toe voor gevaarlijke situaties zorgden door met de auto’s mee te willen rennen. Onderweg werden men enthousiast begroet door de plaatselijke bevolkingen die vaak nog nauwelijks auto’s gezien hadden en zeker niet met zulke vreemde gasten erin. Kijk dus niet raar op als u op diverse plaatsen in Azië kinderen en volwassenen ziet rondlopen met T-shirts van Heuts.
Aan de Chinese grens werd men groots onthaald onder grote publieke belangstelling. De Chinese TV zond elke dag reportages uit en interviews met de avonturiers uit het Westen. Alle steden die werden doorkruist leverden dezelfde beelden van grote menigten belangstellenden. Als er over steden gesproken wordt zijn dat op Chinese schaal al vlug steden van 1 tot 7 miljoen inwoners. Evengoed kan men dan nog een tractor met volgeladen kar tegenkomen. De smog is een groot probleem, waardoor in de steden nauwelijks de zon zichtbaar is. Pas als men kilometers buiten op het platteland is, komt de zon weer langzaam te voorschijn. Investeringen in milieu moeten nog uitgevonden worden in China.
In Beijing werd het evenement afgesloten met een groot banket waarbij de opbrengst van de tocht van €250.000, aan een goed doel werd geschonken.
Het plezier en de schat aan ervaringen die deze tocht Fons heeft opgeleverd, was van zijn gezicht af te lezen. De waardering van de toehoorders was dan ook groot.
De Buurtvereniging heeft Fons, als blijk van waardering voor de energie die hij in de presentatie heeft gestoken, een lekker flesje aangeboden.

 

Lezing rally Amsterdam-Peking
Geplaatst op: 2007-05-14 20:57:18

Op 29 mei zal Fons Heuts een lezing houden over de autorally waaraan hij samen met zijn broer Bert heeft deelgenomen.

We starten om 20.00 uur in café In Gen Dorp in Wijandsrade.

We vragen een bijdrage van €1,- voor leden en € 2,50 voor niet-leden. Deze kan aan de zaal worden voldaan.

aanmelden kan bij:
- Jo Meijers Reukenderweg 5
- Wil Wouters Hellebroek 49

of via deze website.

 

Wijziging bestuur
Geplaatst op: 2007-05-11 22:37:05

Harrie Wehrens heeft zich als bestuurslid teruggetrokken hetgeen wij als bestuur bijzonder betreuren.
Harrie heeft zijn taak als penningmeester goed overgenomen van Hub Vonken waarvoor dank!
De funktie van Harrie zal worden overgenomen door Louis Collaris.
Tevens zijn wij verheugd te kunnen meedelen dat Maurice Pisters van de Pingerweg 17 heeft besloten toe te treden tot ons bestuur. Maurice, welkom en veel succes!

 

Verslag dauwtrappen

Verslag dauwtrappen
Geplaatst op: 2007-05-11 22:19:06

Op zondag 6 mei startten we s’ochtends onder de enthousiaste en deskundige leiding van onze inmiddels “huisgids” en IVN-er Wil Heijenrath, met dauwtrappen. Nadat onze auto’s waren geparkeerd in een rustig Holset, waar onze wandeling zou starten, gingen we bij het krieken van de dag op pad. Hoewel het fris en enigszins mistig was zat de sjwung er al vlug in. Wederom hebben wij genoten van een prachtige en tevens leerzame wandeling die bijna 3 uur duurde, waarna we in herberg “Oud Holset”genoten van goede koffie, spek en ei en nog gezellig samen wat kletsen. Hoe beter kan een zondagochtend beginnen?

 

Contributie
Geplaatst op: 2007-04-20 21:36:05

In mei zullen de bestuursleden weer het jaarlijkse rondje maken om de contributie van € 10,- te innen.

 

 

 

HomeVerenigingActiviteitenLinksContact Webdesign by Rainman.nl