Nieuws en aankondigingen

Dauwtrappen

Dauwtrappen

Geplaatst op: 04-12-2019 om 13:02:57

 Zondag 26-5 vindt weer het jaarlijkse dauwtrappen plaats. Meer informatie volgt nog.

Paasactiviteit 2019

Paasactiviteit 2019

Geplaatst op: 04-03-2019 om 09:11:41

 Beste buurtleden,

Tweede Paasdag, 22 april 2019, organiseert de buurtvereniging traditiegetrouw een paasactiviteit. Deze wordt gehouden bij de Roebroek Hoeve in Hellebroek.

We hebben dit jaar gekozen voor een nieuwe opzet. Voor de liefhebber is er de vertrouwde Paaswandeling met aansluitend een gezellig samenzijn.
Voor de kinderen is er een spellenparcours, met aansluitend paaseieren zoeken en de jaarlijkse "tietschwedstrijd".

Namens de buurtvereniging ontvangt u 1 consumptie per persoon. Iedereen mag mee, niet leden zijn ook welkom! De activiteit gaat onder alle weersomstandigheden door.
We starten gezamenlijk om 10 uur bij de Roebroek hoeve.

Er is geen bijdrage voor leden. Niet-leden betalen € 3.00 p.p.

Via onderstaand strookje kunt u zich aanmelden. Graag voor 15 april inleveren (met de eventuele bijdrage) bij:

Joyce Meertens, de Ping 16 -of via info@hellebroek.nl

Met vriendelijke groeten, het bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u eraan denken om het aanmeldformulier i.v.m. de privacywet alsnog in te vullen, mocht u dat nog niet gedaan hebben.
Alvast bedankt.Carnavalsvlaggen

Carnavalsvlaggen

Geplaatst op: 01-28-2019 om 19:47:03

Afgelopen zaterdag zijn de Vastelaovesvlaggen weer opgehangen door leden van het bestuur en een aantal vrijwiliigers.
Helaas werkt de wind niet altijd mee en wil er wel eens een vlag met ophanging kapot gaan. We willen daarom alle leden vragen de vlaggen in hun omgeving een beetje in de gaten te houden.

Gaat er iets stuk, haal de vlag dan binnen en geef ons een seintje. U kunt een mailtje sturen naar info@hellebroek.nl. dan zorgen we zo snel mogelijk voor vervanging en reparatie.

Alvast bedankt.

Het Bestuur van BVH

Werkochtend in de Hellebroeker Beemden

Werkochtend in de Hellebroeker Beemden

Geplaatst op: 01-21-2019 om 19:37:11

Op de mooie winterochtend van 19 januari verzamelden zich 11 Vrienden van de Beemden om aan de slag te gaan in de Oude en de Nieuwe Gaard in de Beemden. We werken samen met IVN Nuth-beekdaelen en soms IKL.
Er werd een nieuwe meidoornhaag geplant tussen de Oude Gaard en het drasland, waar in het voorjaar weer veel moois te zien zal zijn. Door zorgvuldig beheer zullen er weer orchideeën en sleutelbloemen de kop op steken.
Tussen het pad en de andere kant van de Oude Gaard is de haag uitgebreid en zijn gaten opgevuld met plantmateriaal als meidoorn en sleedoorn. Die haag mag wat ruiger blijven zodat dat kansen biedt aan diverse vogelsoorten.
Twee boompjes van de nieuwe aanplant zijn vernield, maar op de stammetjes worden twee oude soorten appels geënt van bomen die bijna dood zijn. De opa van een van de “Vrienden” gaat dat mogelijk uitvoeren.

Er is een mooi begin gemaakt met het opschonen van het terrein waar de Nieuwe Gaard zal komen, paralel achter de huizen van Hellebroek.
Er staan zeker 7 oude fruitbomen die vrijgemaakt moeten gaan worden van bramen, struiken, vlier en zelfs bamboe.
De eerstvolgende werkochtend van 2 februari zullen we vooral daar aan werken.
Als er voldoende ruimte is vrij gemaakt, zullen 16 maart nieuwe fruitbomen worden bij geplant, die door de gemeente ter beschikking zijn gesteld.

Kom eens kijken hoe het er nu uit ziet, of nog liever kom lekker mee helpen op:

zaterdag 2 februari van 10.00 tot 13.00 uur, en
zaterdag 16 maart van 10.00 tot 13.00 uur


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op: 01-14-2019 om 19:13:11

Beste leden.
Graag nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 23 januari 2019 in Sportcentrum Gitek, Leeuwerikstraat 2, te Nuth en start om 20.00 uur.

Concept Agenda:

- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen definitieve agenda.
- Ingekomen stukken en mededelingen.
- Notulen algemene ledenvergadering 2018
- Financieel jaarverslag buurtvereniging 2018
- Financieel jaarverslag kapelcommissie 2018
- Verslag kascontrole commissie en decharge bestuur.
- Verkiezing kascontrole commissie.

- Mededelingen kapelcommissie.
- Jaaroverzicht 2018.

- Bestuursverkiezing.

- Activiteiten 2019
- Rondvraag en afsluiting.


Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur BVH