Nieuws en aankondigingen

Carnavalsvlaggen

Carnavalsvlaggen

Geplaatst op: 01-28-2019 om 19:47:03

Afgelopen zaterdag zijn de Vastelaovesvlaggen weer opgehangen door leden van het bestuur en een aantal vrijwiliigers.
Helaas werkt de wind niet altijd mee en wil er wel eens een vlag met ophanging kapot gaan. We willen daarom alle leden vragen de vlaggen in hun omgeving een beetje in de gaten te houden.

Gaat er iets stuk, haal de vlag dan binnen en geef ons een seintje. U kunt een mailtje sturen naar info@hellebroek.nl. dan zorgen we zo snel mogelijk voor vervanging en reparatie.

Alvast bedankt.

Het Bestuur van BVH

Werkochtend in de Hellebroeker Beemden

Werkochtend in de Hellebroeker Beemden

Geplaatst op: 01-21-2019 om 19:37:11

Op de mooie winterochtend van 19 januari verzamelden zich 11 Vrienden van de Beemden om aan de slag te gaan in de Oude en de Nieuwe Gaard in de Beemden. We werken samen met IVN Nuth-beekdaelen en soms IKL.
Er werd een nieuwe meidoornhaag geplant tussen de Oude Gaard en het drasland, waar in het voorjaar weer veel moois te zien zal zijn. Door zorgvuldig beheer zullen er weer orchideeën en sleutelbloemen de kop op steken.
Tussen het pad en de andere kant van de Oude Gaard is de haag uitgebreid en zijn gaten opgevuld met plantmateriaal als meidoorn en sleedoorn. Die haag mag wat ruiger blijven zodat dat kansen biedt aan diverse vogelsoorten.
Twee boompjes van de nieuwe aanplant zijn vernield, maar op de stammetjes worden twee oude soorten appels geënt van bomen die bijna dood zijn. De opa van een van de “Vrienden” gaat dat mogelijk uitvoeren.

Er is een mooi begin gemaakt met het opschonen van het terrein waar de Nieuwe Gaard zal komen, paralel achter de huizen van Hellebroek.
Er staan zeker 7 oude fruitbomen die vrijgemaakt moeten gaan worden van bramen, struiken, vlier en zelfs bamboe.
De eerstvolgende werkochtend van 2 februari zullen we vooral daar aan werken.
Als er voldoende ruimte is vrij gemaakt, zullen 16 maart nieuwe fruitbomen worden bij geplant, die door de gemeente ter beschikking zijn gesteld.

Kom eens kijken hoe het er nu uit ziet, of nog liever kom lekker mee helpen op:

zaterdag 2 februari van 10.00 tot 13.00 uur, en
zaterdag 16 maart van 10.00 tot 13.00 uur


Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Geplaatst op: 01-14-2019 om 19:13:11

Beste leden.
Graag nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 23 januari 2019 in Sportcentrum Gitek, Leeuwerikstraat 2, te Nuth en start om 20.00 uur.

Concept Agenda:

- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen definitieve agenda.
- Ingekomen stukken en mededelingen.
- Notulen algemene ledenvergadering 2018
- Financieel jaarverslag buurtvereniging 2018
- Financieel jaarverslag kapelcommissie 2018
- Verslag kascontrole commissie en decharge bestuur.
- Verkiezing kascontrole commissie.

- Mededelingen kapelcommissie.
- Jaaroverzicht 2018.

- Bestuursverkiezing.

- Activiteiten 2019
- Rondvraag en afsluiting.


Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur BVH


Rondleiding Hellebroeker Beemden

Rondleiding Hellebroeker Beemden

Geplaatst op: 12-28-2018 om 19:28:09

Het gebied tussen Hellebroek, Pastorijstraat en de Reuken is een bijzonder gebied.
Het deel dat aan Hellebroek grenst, werd van oudsher gebruikt als weiland en fruitwei.

Sinds 2016 is een groep vrijwilligers in dat stuk bezig met het herstellen van de oude fruitboom-gaard en het aanplanten van jonge bomen.
Een deel van het gebied is van bijzondere natuurwaarde en dat stuk is aangemerkt als Natura 2000 gebied. Onder leiding van IVN Nuth-Beekdaelen wordt ook daarin gewerkt aan het weghalen van woekerende struiken en bomen. Schoolklassen, scouting en anderen helpen daar met regelmaat aan mee.
Het is mooi om te zien hoe de Beemden in een paar jaar aan het veranderen zijn.

We organiseren daarom een rondleiding van maximaal een uur, met een natuurgids (Stef Keulen, IVN Nuth-Beekdaelen):

10.00 uur, Zorgboerderij A Gen Ling in Hellebroek.
Koffie/thee en vlaai staat klaar.
U hoeft geen lid te zijn van Buurt Vereniging Hellebroek of IVN.
Stevige schoenen of laarzen zijn aan te bevelen. Kinderen kunnen mee.
Bij sneeuw of regen gaat het niet door en plannen we een nieuwe datum.


Aangezien we moeten opgeven hoeveel mensen “op de koffie komen” vragen we u om aan te melden via
info@hellebroek.nl , of
5246098 (Jo Meijers)

We hopen u allemaal te zien op 5 januari.

Stef Keulen (IVN Nuth-Beekdaelen)
Jo Meijers (namens BVH)


Nieuwjaarstreffen 2019

Nieuwjaarstreffen 2019

Geplaatst op: 12-10-2018 om 22:27:23

Op zondag 6 januari 2019 is er traditiegetrouw een Hoogmis in de parochiekerk St. Bavo om 09.30 uur. Deze mis zal worden opgedragen aan alle levende en overleden leden van de buurtvereniging.

Aansluitend nodigen wij U graag uit om onder het genot van een drankje terug te blikken op het afgelopen jaar en tevens het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom in de Pingerhoeve voor ons Nieuwjaarstreffen.
Natuurlijk zal het eerste glas weer worden aangeboden door het Bestuur van BVH.

Noteer verder alvast in uw agenda: woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering in Sporthal Gitek.

Wij Wensen U allen een mooi kerstfeest en ‘ne gooie Roetsj’.

Tot 6 januari 2019!!!
Het bestuur BVH