Nieuws en aankondigingen

Rondleiding Hellebroeker Beemden

Rondleiding Hellebroeker Beemden

Geplaatst op: 12-28-2018 om 19:28:09

Het gebied tussen Hellebroek, Pastorijstraat en de Reuken is een bijzonder gebied.
Het deel dat aan Hellebroek grenst, werd van oudsher gebruikt als weiland en fruitwei.

Sinds 2016 is een groep vrijwilligers in dat stuk bezig met het herstellen van de oude fruitboom-gaard en het aanplanten van jonge bomen.
Een deel van het gebied is van bijzondere natuurwaarde en dat stuk is aangemerkt als Natura 2000 gebied. Onder leiding van IVN Nuth-Beekdaelen wordt ook daarin gewerkt aan het weghalen van woekerende struiken en bomen. Schoolklassen, scouting en anderen helpen daar met regelmaat aan mee.
Het is mooi om te zien hoe de Beemden in een paar jaar aan het veranderen zijn.

We organiseren daarom een rondleiding van maximaal een uur, met een natuurgids (Stef Keulen, IVN Nuth-Beekdaelen):

10.00 uur, Zorgboerderij A Gen Ling in Hellebroek.
Koffie/thee en vlaai staat klaar.
U hoeft geen lid te zijn van Buurt Vereniging Hellebroek of IVN.
Stevige schoenen of laarzen zijn aan te bevelen. Kinderen kunnen mee.
Bij sneeuw of regen gaat het niet door en plannen we een nieuwe datum.


Aangezien we moeten opgeven hoeveel mensen “op de koffie komen” vragen we u om aan te melden via
info@hellebroek.nl , of
5246098 (Jo Meijers)

We hopen u allemaal te zien op 5 januari.

Stef Keulen (IVN Nuth-Beekdaelen)
Jo Meijers (namens BVH)


Nieuwjaarstreffen 2019

Nieuwjaarstreffen 2019

Geplaatst op: 12-10-2018 om 22:27:23

Op zondag 6 januari 2019 is er traditiegetrouw een Hoogmis in de parochiekerk St. Bavo om 09.30 uur. Deze mis zal worden opgedragen aan alle levende en overleden leden van de buurtvereniging.

Aansluitend nodigen wij U graag uit om onder het genot van een drankje terug te blikken op het afgelopen jaar en tevens het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom in de Pingerhoeve voor ons Nieuwjaarstreffen.
Natuurlijk zal het eerste glas weer worden aangeboden door het Bestuur van BVH.

Noteer verder alvast in uw agenda: woensdag 23 januari 2019 om 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering in Sporthal Gitek.

Wij Wensen U allen een mooi kerstfeest en ‘ne gooie Roetsj’.

Tot 6 januari 2019!!!
Het bestuur BVH


Privacywet

Geplaatst op: 12-10-2018 om 22:22:03

In het kader van de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG – algemene verordening gegevens-bescherming) die per 25 mei 2018 is ingegaan, heeft buurtvereniging Hellebroek uw expliciete toe-stemming nodig om uw persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en op te slaan. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor uw lidmaatschap bij buurtvereniging Hellebroek en deelname aan de activiteiten van de vereniging.

Wij hebben op 8-12-2018 aan alle leden een formulier uitgedeeld, waarin wij u vragen om ons toestemming te geven om uw gegevens te gebruiken voor doeleinde van de buurtvereniging. Daarnaast vragen wij u middels dit formulier uw email adres (op)nieuw door te geven voor het digitaal verspreiden van de folder. Wij hebben gemerkt dat niet alle emailadressen kloppen waardoor wij sommige leden niet kunnen bereiken.

Wij vragen u het formulier in te vullen en ondertekend te retourneren bij een van de bestuursleden voor 31 december 2018.

Bij voorbaat dank!


Kerstversiering

Kerstversiering

Geplaatst op: 12-10-2018 om 22:13:03

Afgelopen zaterdag heeft de kerstman zijn jaarlijkse ronde door Hellebroek gemaakt. Bestuursleden en vrijwilligers hebben samen de kerstversiering in onze buurt opgehangen. Deze zullen blijven hangen tot zaterdag 12 januari.

Merkt u, dat er tussentijds een versiering loshangt, of vanzelf al naar beneden is gekomen, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Het Bestuur van de BVH wenst u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!Inzegening kruis 23 november

Geplaatst op: 11-12-2018 om 20:47:22

Op vrijdag 23 november as. gaan we een prachtig gerestaureerd kruis inzegenen op de hoek Eikenderwerg-Pingerweg. Dat kruis is geschonken door een inwoner van Nuth en op 23 november wordt daar meer over verteld tijdens de plechtigheid.

Dank zij de samenwerking tussen de Werkgroep Kruizen en Kapellen Nuth, de Gemeente, de Buurtvereniging Hellebroek de Kapelcommissie Hellebroek en twee vrijwilligers uit Voerendaal en Ubachsberg( heren Chr. Willems en W. Erven) , is de locatie uitgezocht, is het kruis gerestaureerd en wordt het kruis plechtig ingezegend door onze pastoor J.Geilen.

Belangstellenden verzamelen zich tussen 18.30 en 19.00 uur bij de Maria Kapel in Hellebroek. We gaan dan om 19.00 uur gezamenlijk naar de locatie via de Pastorrijstraat en Pingerweg. We lopen op de stoep vanwege de verkeersveiligheid, natuurlijk.

De inzegening wordt vocaal opgeluisterd door de Schola van onze Parochie, die samen met de aanwezigen enige liederen zullen zingen. Dhr. Ad van Wersch, schenker van het kruis, vertelt over de historie van dit kruis in Vaals en pastoor Geilen zegent het kruis met wierook en wijwater. Kinderen brengen een bloemenhulde. Het wordt een stemmige en ook intieme plechtigheid. We sluiten af met het zingen van het bekende lied: “Wie schaon os Limburg is.” We hopen op goed weer, want het is al eind november. We krijgen een kaarsje v an koster Herman van de Berg of neem een zaklamp mee om de liederen mee te kunnen zingen.

Iedereen die dit initiatief om oude, religieuze monumenten te behouden in het Limburgse landschap, ook in en om Nuth, is uitgenodigd om door zijn/haar aanwezigheid dit initiatief daadwerkelijk te onderstrepen.

Na afloop hopen we dat we nog even samen kunnen zijn onder het genot van een kopje koffie. Dus op naar de Kapel te Hellebroek en het nieuwe kruis, hoek Pingerweg-Eikenderweg op 23-11-2018.

Math van Sprakelaar en Jan Janssen, Werkgroep Kruisen en Kapellen kern Nuth