Nieuws en aankondigingen

Algemene ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering 2022

Geplaatst op: 05-21-2022 om 19:42:21

Beste leden,

Graag nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 10 juni 2022 in Sportcentrum Gitek, Leeuwerikstraat 2, te Nuth en start om 20.00 uur.

Concept Agenda:
- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen definitieve agenda.
- Ingekomen stukken en mededelingen.
- Notulen algemene ledenvergadering 2021
- Financieel jaarverslag buurtvereniging 2021
- Financieel jaarverslag kapelcommissie 2021
- Verslag kascontrole commissie en decharge bestuur.
- Verkiezing kascontrole commissie.
- Mededelingen kapelcommissie
- Jaaroverzicht 2021
- Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:
Michael Bussmann (voorzitter), Bram Hochstenbach (bestuurslid)
- Activiteiten 2022
- Rondvraag en afsluiting.

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur BVH


Paasactiviteit 2022

Paasactiviteit 2022

Geplaatst op: 04-19-2022 om 19:32:58

Eindelijk was er weer een Paasactiviteit. Tijdens een zonnige 2e Paasdag werd er eerst een speurtocht gelopen. Aansluitend werden er eieren gezocht bij de Pingerhoeve in de wei.Toen alle eieren gevonden waren, werd er een 'tietsch'wedstrijd gehouden. De kinderen streden om de gouden ei-troffee. En bij zowel de kinderen als de volwassen was er een mooi prijzenpakket te winnen gesponsord door Jumbo Nuth.
Op het terras van de Pingerhoeve werd onder het genot van een drankje gezellig nog geruime tijd gezeten en bijgepraat.

Paasactiviteit 2022

Paasactiviteit 2022

Geplaatst op: 03-31-2022 om 19:21:19

Beste buurtleden,

Tweede Paasdag, 18 april 2022, organiseert de buurtvereniging (eindelijk weer) een paasactiviteit! Deze wordt gehouden bij de Pingerhoeve.
Voor de liefhebber is er een Paaswandeling met aansluitend een gezellig samenzijn en ook voor de volwassenen is er een “tietschwedstrijd".
Voor de kinderen is er een spellenparcours, met aansluitend paaseieren zoeken en de jaarlijkse "tietschwedstrijd".

Namens de buurtvereniging ontvangt u 1 consumptie per persoon. Iedereen mag mee, niet leden zijn ook welkom!
We starten allen gezamenlijk om 10 uur bij de Pingerhoeve.

Er is geen bijdrage voor leden. Niet-leden betalen € 3.00 p.p.

Met vriendelijke groeten, het bestuur


Carnavalsvlaggen

Carnavalsvlaggen

Geplaatst op: 02-06-2022 om 20:27:25

Gisteren zijn de Vastelaovesvlaggen weer opgehangen door leden van het bestuur en een groep vrijwilligers.
Helaas werkt de wind niet altijd mee en wil er wel eens een vlag met ophanging kapot gaan. We willen daarom alle leden vragen de vlaggen in hun omgeving een beetje in de gaten te houden.
Gaat er iets stuk, haal de vlag dan binnen en geef ons een seintje. U kunt een mailtje sturen naar info@hellebroek.nl. dan zorgen we zo snel mogelijk voor vervanging en reparatie.

Alvast bedankt.
Het Bestuur van de BVH

Nieuwjaarsborrel

Geplaatst op: 12-28-2021 om 19:53:20

Beste leden,

Wij hopen dat u fijne kerstdagen heeft gehad en deze in goede gezondheid heeft doorgebracht.
Zoals u al vast gehoord en gemerkt heeft, zitten wij helaas weer in een strenge lockdown. Middels deze brief willen wij u mededelen dat wij daarom genoodzaakt zijn om de komende activiteiten geen doorgang te laten geven. Dit houdt in dat er geen nieuwjaarsborrel zal zijn en de Algemene Ledenvergadering verschoven wordt naar een latere datum.

Namens het bestuur wensen wij iedereen een voorspoedig 2022 en hopen wij dat wij elkaar snel weer kunnen ontmoeten.


Het Bestuur