Lid Worden

De contributie bedraagt 10 euro per jaar en wordt jaarlijks in de maand mei door de bestuursleden opgehaald. Ook is het mogelijk om deze in april over te maken op IBANnummer: NL50RABO 0137799780 t.n.v. Buurt Vereniging Hellebroek. Vergeet naast uw naam en adres niet te vermelden dat het om de contributie gaat.

LID WORDEN? Mail dan naar info@hellebroek.nl