Nieuws en aankondigingen

Corona virus

Geplaatst op: 03-13-2020 om 19:06:32

Beste leden,

Wij hebben een aantal vragen binnen gekregen over het doorgaan van de activiteit op 1 april, naar aanleiding van de huidige situatie met het corona virus. De adviezen die gegeven zijn door het RIVM en de regering gelden op dit moment tot en met 31 maart. Om deze reden laten we vooralsnog de activiteit doorgaan. Wij houden de berichtgeving en adviezen in de gaten en zullen zo nodig de activiteit niet door laten gaan. U zult hierover dan een bericht van ons ontvangen. Uiteraard zal in dat geval iedereen die de activiteit al betaald heeft, het geld terug krijgen.

Wij hopen dat de vervelende situatie snel voorbij is en dat we elkaar weer snel, in goede gezondheid, ontmoeten.

Bestuur Buurt Vereniging Hellebroek


1 april

1 april "gund ver, noa Kunder"

Geplaatst op: 03-10-2020 om 19:57:13

Beste leden,

Op 1 april brengen we om 15.00 uur een bezoek aan de Kunradersteengroeve .
Deze groeve maakt deel uit van het Land van Kalk.

Het Land van Kalk is het Euregionale plateau van Kunradersteen dat loopt van Aken via Bocholtz tot Voerendaal. Dit gebied heeft grote kwaliteiten: het unieke natuurgebied Kunderberg, de plateau’s met adembenemende vergezichten, de monumentale Kundersteengebouwen, de mooie producten zoals het fruit en de wijn die van bijzondere kwaliteit zijn vanwege de kalkbodem.

Wat mag u verwachten?

‘De Groeve’ Tijdsduur excursie: circa 1,5 uur.
• Ontvangst om 15.00 uur.
• Documentaire (beelden van vroeger en vandaag de dag);
• Veiligheidsinstructie;
• Rondleiding in de groeve met uitleg over Kunradersteen: historie en delven;
• Demonstratie in de werkplaats.

‘Koffie met Gebak’ (Let op, apart opgeven, zie beneden)
Voor de liefhebber is er na afloop gelegenheid tot het nuttigen van een kopje koffie met Limburgs gebak in de Bernardushoeve. BvH trakteert gratis voor Leden!!!!!!!!
We verzamelen om 14.45 uur bij de ingang van de groeve , Bergseweg 30 te Voerendaal. I.v.m. parkeren is het verstandig zoveel mogelijk samen te rijden. Maak hier zelf afspraken over.

Uw antwoordstrookje kunt u, tegelijk met de bijdrage, voor 20 maart inleveren bij:

Karin Suers, Pommer 6
Marc Meertens Eijkenderweg 52

Ja, ik/ wij nemen deel:
Belangrijk: Trekt u vooral stevige wandelschoenen aan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Naam:…………………………………………………………………………….

O Excursie Kunradersteengroeve ….. X € 7,50 = € ………
O Koffie en gebak Bernardushoeve LEDEN GRATIS aantal:
O Koffie en gebak Bernardushoeve INTRDUCEE ……X € 5,= = € ………


E-Mail:……………………………………………… of telefoon: ……………………………

TIP: zet alvast in uw agenda. “Dauwtrappen” gaan we dit jaar op zondag 10 Mei, omgeving Rijckholt. Vriendelijk verzoek. Heeft u een nieuw mailadres of wilt u de folder liever per mail ontvangen? Laat het ons weten via info@hellebroek.nl


Carnavalsvlaggen

Carnavalsvlaggen

Geplaatst op: 01-12-2020 om 20:20:29

Afgelopen zaterdag zijn de Vastelaovesvlaggen weer opgehangen door leden van het bestuur en een aantal vrijwiliigers.
Helaas werkt de wind niet altijd mee en wil er wel eens een vlag met ophanging kapot gaan. We willen daarom alle leden vragen de vlaggen in hun omgeving een beetje in de gaten te houden.

Gaat er iets stuk, haal de vlag dan binnen en geef ons een seintje. U kunt een mailtje sturen naar info@hellebroek.nl. dan zorgen we zo snel mogelijk voor vervanging en reparatie.

Alvast bedankt.

Het Bestuur van BVH

Algemene Ledenvergadering 22 januari 2020

Algemene Ledenvergadering 22 januari 2020

Geplaatst op: 01-12-2020 om 20:18:08

Beste leden,

Graag nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 22 januari 2020 in Sportcentrum Gitek, Leeuwerikstraat 2, te Nuth en start om 20.00 uur.

Concept Agenda:

- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen definitieve agenda.
- Ingekomen stukken en mededelingen.
- Notulen algemene ledenvergadering 2019
- Financieel jaarverslag buurtvereniging 2019
- Financieel jaarverslag kapelcommissie 2019
- Verslag kascontrole commissie en decharge bestuur.
- Verkiezing kascontrole commissie.

- Mededelingen kapelcommissie.
- Jaaroverzicht 2019.

- Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar.
Marc Meertens, Karin Suers en Natascha Krottjé.

- Activiteiten 2019
- Rondvraag en afsluiting.


Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur BVH


Nieuwjaarstreffen 2020

Nieuwjaarstreffen 2020

Geplaatst op: 12-22-2019 om 22:14:19

Beste Buurtleden,

Op zondag 5 januari 2020 is er traditiegetrouw een Hoogmis in de parochiekerk St. Bavo om 09.30 uur. Deze mis zal worden opgedragen aan alle levende en overleden leden van de buurtvereniging.

Aansluitend nodigen wij U graag uit om onder het genot van een drankje terug te blikken op het afgelopen jaar en tevens het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom in de Pingerhoeve voor ons Nieuwjaarstreffen.
Natuurlijk zal het eerste glas weer worden aangeboden door het Bestuur van BVH en zorgt de Pingerhoeve voor een hapje bij de borrel.

Noteer verder alvast in uw agenda: woensdag 22 januari 2020 om 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering in Sporthal Gitek.

Wij Wensen U allen een mooi kerstfeest en ‘ne gooie Roetsj’.


Tot 5 januari 2020!!!
Het bestuur BVH