Nieuws en aankondigingen

Herfstwandeling, zondag 17 oktober

Herfstwandeling, zondag 17 oktober

Geplaatst op: 10-05-2021 om 19:48:08

Beste leden,

De herfst is begonnen, het is dus weer tijd om eens een frisse neus te gaan halen en te
genieten van het mooie landschap en de natuur. We gaan wandelen en wel op zondag 17
oktober.
We hebben een route uitgezet, van ca. 7,5 km, met een momentje van rust en een
lekkere versnapering in de buitenlucht. De route is niet overal goed toegankelijk voor
kinderwagens. Een leuke activiteit voor jong en oud, voor de geoefende- maar ook voor
de gelegenheidswandelaars.
We verzamelen om 13.00 uur bij het “nieuwe” wegkruis aan de Eijkenderweg (op de
hoek met de Pingerweg). Vandaar zullen we uiterlijk om 13.15 uur vertrekken, uiteraard
komen we hier na afloop ook weer terug.
Uw antwoordstrookje kunt u tot uiterlijk 15 oktober, tegelijk met de bijdrage van 3 euro
per persoon (voor leden) of 4 euro per persoon (voor niet-leden), inleveren bij:
Karin Suers, Pommer 6
Michael Bussmann, Pingerweg 2
Daniël Ograjensek, Pastorijstraat 49
? —————————————————————————————————————-

Ja, ik/ wij nemen deel aan de herfstwandeling op zondag 17 oktober.
 
Naam:…………………………………………………………………………….

Adres: …………………………………………………………………………….
E-Mail:……………………………………………… of telefoon: ……………………………

Aantal leden: ………x € 3,00 ………
Aantal niet-leden: ………x € 4,00 ………

Contributie 2021

Contributie 2021

Geplaatst op: 09-12-2021 om 20:23:54

Het is weer tijd om de jaarlijkse contributie te betalen, indien u dat nog niet gedaan heeft.

We verzoeken u de jaarlijkse contributie van € 10,- voor eind september over te maken op IBAN-nummer: NL50RABO 0137799780, t.n.v. Buurt Vereniging Hellebroek. Graag met vermelding van naam, adres en contributie 2021.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de contributie over te maken dan komen wij deze begin oktober bij u aan de deur ophalen.


Algemene ledenvergadering 2021

Algemene ledenvergadering 2021

Geplaatst op: 09-12-2021 om 20:21:31

Beste leden,
Graag nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 28 september 2021 in Sportcentrum Gitek, Leeuwerikstraat 2, te Nuth en start om 20.00 uur.

Concept Agenda:
- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen definitieve agenda.
- Ingekomen stukken en mededelingen.
- Notulen algemene ledenvergadering 2020
- Financieel jaarverslag buurtvereniging 2020
- Financieel jaarverslag kapelcommissie 2020
- Verslag kascontrole commissie en decharge bestuur.
- Verkiezing kascontrole commissie.
- Mededelingen kapelcommissie
- Jaaroverzicht 2020
- Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:
  Daniël Ograjensek (penningmeester), Joyce Meertens (secretaris)
- Activiteiten 2021
- Rondvraag en afsluiting.

Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur BVH


Hellebroeker Beemden

Hellebroeker Beemden

Geplaatst op: 09-12-2021 om 20:19:40

Beste Buurtgenoten,

Vanaf 2016 zijn we in de Hellebroeker Beemden bezig met het opknappen van een oude fruitwei en de aanleg van “De Nuuj Gaard”. Als BVH werken we hierin samen met IVN.
We gaan de draad weer op pakken, na een lange, lange Coronapauze!

We nodigen je graag uit om mee te komen helpen in de Nuuj Gaard en de andere natuurwerkzaamheden in het gebied.
Als het werken (even) niet wil lukken, ben je natuurlijk ook van harte welkom voor de gezelligheid.

We werken steeds van 10.00 tot 12.30 met koffiepauze rond 11.15 uur.

Dit is de planning tot begin volgend jaar:

Zaterdagen
9-10 ( rondje over de Beemden en zien hoe de vlag erbij hangt.)
6-11 (boomplantdag)
11-12
22-1

Mocht je willen komen kijken of meteen mee aan beslag willen gaan, laat dat dan even weten via de mail van de buurtvereniging.

Groet en hopelijk tot de eerste activiteit,

Stef Keulen (namens IVN)
Jo Meijers (namens BVH)