Nieuws en aankondigingen

Carnavalsvlaggen

Carnavalsvlaggen

Geplaatst op: 01-12-2020 om 20:20:29

Afgelopen zaterdag zijn de Vastelaovesvlaggen weer opgehangen door leden van het bestuur en een aantal vrijwiliigers.
Helaas werkt de wind niet altijd mee en wil er wel eens een vlag met ophanging kapot gaan. We willen daarom alle leden vragen de vlaggen in hun omgeving een beetje in de gaten te houden.

Gaat er iets stuk, haal de vlag dan binnen en geef ons een seintje. U kunt een mailtje sturen naar info@hellebroek.nl. dan zorgen we zo snel mogelijk voor vervanging en reparatie.

Alvast bedankt.

Het Bestuur van BVH

Algemene Ledenvergadering 22 januari 2020

Algemene Ledenvergadering 22 januari 2020

Geplaatst op: 01-12-2020 om 20:18:08

Beste leden,

Graag nodigen wij U uit voor de Algemene Ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 22 januari 2020 in Sportcentrum Gitek, Leeuwerikstraat 2, te Nuth en start om 20.00 uur.

Concept Agenda:

- Opening door de voorzitter.
- Vaststellen definitieve agenda.
- Ingekomen stukken en mededelingen.
- Notulen algemene ledenvergadering 2019
- Financieel jaarverslag buurtvereniging 2019
- Financieel jaarverslag kapelcommissie 2019
- Verslag kascontrole commissie en decharge bestuur.
- Verkiezing kascontrole commissie.

- Mededelingen kapelcommissie.
- Jaaroverzicht 2019.

- Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar.
Marc Meertens, Karin Suers en Natascha Krottjé.

- Activiteiten 2019
- Rondvraag en afsluiting.


Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur BVH


Nieuwjaarstreffen 2020

Nieuwjaarstreffen 2020

Geplaatst op: 12-22-2019 om 22:14:19

Beste Buurtleden,

Op zondag 5 januari 2020 is er traditiegetrouw een Hoogmis in de parochiekerk St. Bavo om 09.30 uur. Deze mis zal worden opgedragen aan alle levende en overleden leden van de buurtvereniging.

Aansluitend nodigen wij U graag uit om onder het genot van een drankje terug te blikken op het afgelopen jaar en tevens het glas te heffen op het nieuwe jaar.
U bent vanaf 10.30 uur van harte welkom in de Pingerhoeve voor ons Nieuwjaarstreffen.
Natuurlijk zal het eerste glas weer worden aangeboden door het Bestuur van BVH en zorgt de Pingerhoeve voor een hapje bij de borrel.

Noteer verder alvast in uw agenda: woensdag 22 januari 2020 om 20.00 uur, Algemene Ledenvergadering in Sporthal Gitek.

Wij Wensen U allen een mooi kerstfeest en ‘ne gooie Roetsj’.


Tot 5 januari 2020!!!
Het bestuur BVH
Kerstversiering

Kerstversiering

Geplaatst op: 12-11-2019 om 21:30:25

Afgelopen zaterdag heeft de kerstman zijn jaarlijkse ronde door Hellebroek gemaakt. Bestuursleden en vrijwilligers hebben samen de kerstversierin in onze buurt opgehangen. Deze zullen blijven hangen tot zaterdag 11 januari.

Merkt u, dat er tussentijds een versiering loshangt, of vanzelf al naar beneden is gekomen, neem dan even contact op met een van de bestuursleden.

Het Bestuur van de BVH wenst u prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020!

Carnaval 2020

Carnaval 2020

Geplaatst op: 12-11-2019 om 21:21:32

 Het carnavalsseizoen komt er weer aan en dit betekend weer voor de Nachuule dat er drukke tijden aankomen en dat het organiseren van evenementen en de optocht weer op volle toeren zijn aan het draaien.

Wij het optocht comité van CV de Nachuule zijn op zoek naar versterking om de Nuther optocht goed en veilig te laten verlopen.
Het gaat met name om de voorbereiding en het samenstellen van de optocht, en natuurlijk op de carnavalszondag de optocht mee te begeleiden.

Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan de Nuther optocht, neem dan contact op met Arthur Rossen 045-5242681 of met Pascal Schoonbrood 045-4055009